Mindfulness a la vida quotidiana. “Un te a la vora del foc: Aprendre a cuidar i a nodrir el nostre Món Intern”

9297579044_792181485e_b

Descripció del curs

JORNADES D’ATENCIÓ PLENA DINS LA TRADICIÓ DEL MESTRE THICH NHAT HANH

En aquestes jornades explorarem la pràctica de la plena consciència (Mindfulness) tal i com es practica dins la tradició del mestre Thich Nhat Hanh.

Les jornades són una gran oportunitat per practicar la plena consciència d’una forma més profunda i per descobrir com ens pot ajudar a transformar les nostres vides. També permeten que ens dediquem més plenament a estar en contacte amb allò que ens dóna suport i ens nodreix tant mentalment com emocionalment, permetent-nos descobrir els nostres propis recursos interiors perquè ens ajudin a una transformació més profunda.

Explorarem també una de les pràctiques bàsiques que ofereix Thich Nhat Hanh, la pràctica de Tocar la Terra. Aquesta pràctica es formalitza de forma quotidiana en els seus centres de meditació i ens ofereix la possibilitat de transformar el nostre passat i connectar profundament amb el present. La Terra, en aquesta pràctica, representa les qualitats de suport, solidesa, estabilitat i protecció. També pot absorbir la nostra negativitat sense rebutjar-nos ni jutjar-nos. Així doncs, som capaços de transformar el que ens resulta dolorós i difícil d’acceptar de nosaltres mateixos. Podem enfortir la nostra capacitat de mirar, parlar i actuar amb comprensió i compassió cap a nosaltres mateixos, i, a la vegada, cap als nostres éssers estimats i cap a tots els membres de la nostra societat. Tocant la Terra comuniquem la nostra gratitud, alegria, i acceptació a la nostra Mare Terra. Amb aquesta pràctica, cultivem la nostra relació amb ella i, alhora, restablim el nostre equilibri, la nostra integritat i la nostra pau.

JORNADAS DE ATENCIÓN PLENA EN LA TRADICIÓN DEL MAESTRO THICH NHAT HANH

En estas jornadas exploraremos la práctica de la plena consciencia (Mindfulness) tal y como es practicada en la tradición del maestro Thich Nhat Hanh.

Estas jornadas son una gran oportunidad para practicar la plena consciencia de una forma más profunda y para descubrir cómo nos puede ayudar a transformar nuestras vidas. También permiten que nos dediquemos más plenamente a estar en contacto con aquello que nos apoya y nutre tanto mentalmente como emocionalmente, permitiéndonos descubrir nuestros propios recursos interiores, para que nos ayuden en una transformación más profunda.

Exploraremos también una de las prácticas básicas que ofrece Thich Nhat Hanh, la práctica de Tocar la Tierra. Esta práctica se formaliza de forma cotidiana en sus centros de meditación y nos ofrece la posibilidad de transformar nuestro pasado y conectar profundamente con el presente. La Tierra, en esta práctica, representa las cualidades de soporte, solidez, estabilidad, y protección. Y también, la Tierra puede absorber nuestra negatividad sin rechazarnos ni juzgarnos. De este modo, somos capaces de transformar lo que nos resulta doloroso y difícil de aceptar de nosotros mismos. Podemos fortalecer nuestra capacidad de mirar, hablar y actuar con comprensión y compasión hacia nosotros mismos, y, a la vez, hacia nuestros seres queridos y hacia todos los miembros de nuestra sociedad. Tocando la Tierra comunicamos nuestra gratitud, alegría, y aceptación a nuestra Madre Tierra. Con esta práctica, cultivamos nuestra relación con ella y, a la vez, restablecemos nuestro equilibrio, nuestra integridad y nuestra paz.

Información e Inscripciones: http://www.aucer.org/aucer-tot-lany/cursos-tot-lany/mindfulness-a-la-vida-quotidiana-un-te-a-la-vora-del-foc-aprendre-a-cuidar-i-a-nodrir-el-nostre-mon-intern/