MINDFULNESS A LA VIDA QUOTIDIANA. “UN TE A LA VORA DEL FOC: APRENDRE A CUIDAR I A NODRIR EL NOSTRE MÓN INTERN”

cartel

Descripció del curs

JORNADES D’ATENCIÓ PLENA DINS LA TRADICIÓ DEL
MESTRE THICH NHAT HANH

En aquestes jornades explorarem la pràctica de la plena
consciència (Mindfulness) tal i com es practica dins la
tradició del mestre Thich Nhat Hanh.

Les jornades són una gran oportunitat per practicar la
plena consciència d’una forma més profunda i per
descobrir com ens pot ajudar a transformar les nostres
vides. També permeten que ens dediquem més plenament
a estar en contacte amb allò que ens dóna suport i ens
nodreix tant mentalment com emocionalment, permetentnos
descobrir els nostres propis recursos interiors perquè
ens ajudin a una transformació més profunda.
Explorarem també una de les pràctiques bàsiques que
ofereix Thich Nhat Hanh, la pràctica de Tocar la Terra.
Aquesta pràctica es formalitza de forma quotidiana en els
seus centres de meditació i ens ofereix la possibilitat de
transformar el nostre passat i connectar profundament
amb el present. La Terra, en aquesta pràctica, representa
les qualitats de suport, solidesa, estabilitat i protecció.
També pot absorbir la nostra negativitat sense rebutjarnos
ni jutjar-nos. Així doncs, som capaços de transformar
el que ens resulta dolorós i difícil d’acceptar de nosaltres
mateixos. Podem enfortir la nostra capacitat de mirar,
parlar i actuar amb comprensió i compassió cap a
nosaltres mateixos, i, a la vegada, cap als nostres éssers
estimats i cap a tots els membres de la nostra societat.
Tocant la Terra comuniquem la nostra gratitud, alegria, i
acceptació a la nostra Mare Terra. Amb aquesta pràctica,
cultivem la nostra relació amb ella i, alhora, restablim el
nostre equilibri, la nostra integritat i la nostra pau.
———————————————————————
JORNADAS DE ATENCIÓN PLENA EN LA TRADICIÓN DEL
MAESTRO THICH NHAT HANH
En estas jornadas exploraremos la práctica de la plena
consciencia (Mindfulness) tal y como es practicada en la
tradición del maestro Thich Nhat Hanh.
Estas jornadas son una gran oportunidad para practicar la
plena consciencia de una forma más profunda y para
descubrir cómo nos puede ayudar a transformar nuestras
vidas. También permiten que nos dediquemos más
plenamente a estar en contacto con aquello que nos apoya
y nutre tanto mentalmente como emocionalmente,
permitiéndonos descubrir nuestros propios recursos
interiores, para que nos ayuden en una transformación
más profunda.
Exploraremos también una de las prácticas básicas que
ofrece Thich Nhat Hanh, la práctica de Tocar la Tierra. Esta
práctica se formaliza de forma cotidiana en sus centros de
meditación y nos ofrece la posibilidad de transformar
nuestro pasado y conectar profundamente con el
presente. La Tierra, en esta práctica, representa las
cualidades de soporte, solidez, estabilidad, y protección. Y
también, la Tierra puede absorber nuestra negatividad sin
rechazarnos ni juzgarnos. De este modo, somos capaces
de transformar lo que nos resulta doloroso y difícil de
aceptar de nosotros mismos. Podemos fortalecer nuestra
capacidad de mirar, hablar y actuar con comprensión y
compasión hacia nosotros mismos, y, a la vez, hacia
nuestros seres queridos y hacia todos los miembros de
nuestra sociedad. Tocando la Tierra comunicamos nuestra
gratitud, alegría, y aceptación a nuestra Madre Tierra. Con
esta práctica, cultivamos nuestra relación con ella y, a la
vez, restablecemos nuestro equilibrio, nuestra integridad y
nuestra paz.

Professorat
Les jornades seran guiades per Dat i Miguel-Phap Son amb
el suport de Ramon Carreras.
Sr. Michael Schwammberger / Phapson (Muntanya del
Dharma)
Va néixer a Anglaterra el 1964 i va créixer a l’illa d’Eivissa,
on va viure fins al 1992, quan va començar la pràctica de
meditació vipassana i es va mudar a Totnes (Devon) al sud
d’Anglaterra, on va practicar en diversos centres de
meditació (Gaia House, The Barn i Sharpham College for
Buddhist Studies). Arribo a Plum Village, França (el centre
de meditació del Mestre Thich Nhat Hanh) al juny de 1996 i
el 1997 es va fer monjo.
Des de llavors ha viscut com a monjo en Plum Village,
passant quatre anys en els dos centres que té la comunitat
en els Estats Units. Ha acompanyat al mestre en molts dels
seus viatges per diversos països del món. El 2005 Thich
Nhat Hanh el va nomenar abat d’un dels monestirs de
Plum Village (Són Ha Temple). El 2011 Phap Són començar
un any sabàtic, i deixà els hàbits de monjo, l’any passat
tornant a la vida laica. Actualment dona cursos a Londres,
especialment per a mestres.
Sr. Dat Phan
Nascut a Vietnam el 1974, és de nacionalitat americana i
viu a França. Es va graduar a la universitat de Austin,
Texas, als Estats Units. Va ser monjo al centre del mestre
Thich Nhat Hanh i ara és deixeble i mestre laic del Dharma.
Ha desenvolupat el primer programa nacional de
“mindfulness” per a la firma francesa Casino, obtinguda de
Saint-Etienne. Viu pacíficament i feliç a la regió de Haute-
Loire amb la seva dona les seves dues filles.
Sr. Ramon Carreras i Juanico
Estudis de Biologia, Director d’Esports i Natura Casona
d’Age entre 1998 i 2007, President de la FCEH entre 1996 i
2011. Estudiós de filosofies orientals. Iniciat en Meditació
Transcendental (1977). Format en Siddha Ioga (Shivaisme
de Chachemira – Tantra) amb Swami Muktananda a
Barcelona, Nova York i India entre 1978 i 1982.
Posteriorment amb Swami Satyananda i Swami
Nityananda. Segueix les ensenyances de Thich Nath Hanh
desde fa varis anys.

Lloc de realització
Escoles d’Alp

Dates
Dissabte 28 i diumenge 29 de novembe del 2015

Horari
Dissabte 28 de 9 a 14h i de 16 a 20h i diumenge 29 de 9 a
14h

Preu
Amb dinar 62 €
Sense dinar 50 €

Programa
DISSABTE 28 DE NOVEMBRE 9:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00
MATÍ
9:00-10:30 Benvinguda i presentació: Ramon /Breu
meditació asseguda i orientada: Dat & Michael
10:30-11:30 Exercicis conscients: Dat
11:30-12:00 Pausa/cafè
12:00-13:00 Passeig de meditació (a l’aire lliure si el temps
ens acompanya): Michael
13:00-14:00 Xerrada: Dat
TARDA
16:00-16:45 Relaxació: Michael
17:00 Explorar la pràctica de Tocar la Terra: Michael
18:00-18:20 Pausa/cafè
18:20 Dinàmica de grup (estil Dharma): Dat, Michael,
Ramon
19:30 Meditació asseguda per reunir la nostra energia:
Ramon
19:45 Cloenda: Dat, Michael, Ramon
DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE 9:00 – 14:00

9:00-9:30 Meditació: Ramon
9:30-10:30 Explorar la pràctica de Tocar la Terra: Michael
10:30-11:30 Exercicis conscients: Dat
11:30-12:00 Pausa/cafè
12:00-13:00 Xerrada/Q&A: Dat, Michael, Ramon
13:00-13:45 Compartir amb el grup Be in
13:45 Cloenda

Fitxa del curs
Visualitzar la fitxa del curs en PDF per imprimir o
descarregar

© 2015 AUCer Associació Universitària de Cerdanya